— Najbliższe wydarzenie —

29

11

2018

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4166.94PLN
-14.70%

Getin Noble Bank (GNB)

0.57PLN
-1.72% 16:46