— Najbliższe wydarzenie —

15

11

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4932.16PLN
+ 0.96%

Getin Noble Bank (GNB)

1.28PLN
+ 2.40% 17:04