Getin Noble Bank

Getin Noble Bank (GNB)

0.87PLN
-3.33% 17:02

Akcjonariat

Akcjonariusze Getin Noble Bank S.A. posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Stan na dzień 08.05.2018 r.

Kapitał zakładowy:  2.651.630.416,89 zł

Liczba akcji:              971.293.193

Akcjonariusze LICZBA POSIADANYCH AKCJI %
LC Corp BV 426 471 622 43,91%
Pan dr Leszek Czarnecki 88 208 870 9,08%
Getin Holding 66 771 592 6,87%