Getin Noble Bank

Getin Noble Bank (GNB)

0.30PLN
-3.23% 17:00

Akcjonariat

Akcjonariusze Getin Noble Bank S.A. posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Stan na dzień 10.09.2018 r.

Kapitał zakładowy:  2.751.630.417,90 zł

Liczba akcji:              1.007.923.230

Akcjonariusze LICZBA POSIADANYCH AKCJI %
LC Corp BV 463 101 659 45,95%
Pan dr Leszek Czarnecki 88 208 870 8,75%
Getin Holding 66 771 592 6,62%