Getin Noble Bank (GNB)

0.58PLN
-3.33% 17:03

Wyniki Grupy Getin Noble Bank po pierwszym kwartale 2013 roku

10.05.2013

W ramach pierwszej odsłony nowej strategii Getin Noble Banku, w grudniu 2012 roku wdrożono nowoczesną bankowość internetową i wprowadzono rachunek bankowy Getin UP. Zaledwie cztery miesiące od startu projektu z nowej bankowości korzysta ponad 115 tyś Klientów.

W ciągu 12 miesięcy Bank odnotował ponad 19,2% wzrost liczby Klientów. Obecnie z jego usług korzysta ponad 2,2 mln osób. W I kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa  wypracowała zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 60,4 mln PLN. Na koniec marca br. suma bilansowa Banku osiągnęła poziom 59,8 mld PLN.

Realizowana przez Getin Noble Bank strategia Getin UP zakłada budowę silnych i stabilnych relacji z Klientami w oparciu o najwyższą jakość obsługi oraz atrakcyjne i dopasowane do ich potrzeb produkty i usługi bankowe. W tym celu, w grudniu 2012 roku wdrożono nowoczesną bankowość internetową i wprowadzono rachunek bankowy Getin UP, oferujący Klientom możliwość korzystania z unikalnego pakietu funkcjonalności. W zaledwie cztery miesiące od wprowadzenia nowego ROR do oferty Banku, aktywnie korzysta z niego ponad 115 tyś Klientów. W tym czasie wydano ponad 12 tyś innowacyjnych kart Display (pierwsza w Polsce karta płatnicza z wyświetlaczem), a z funkcjonalności nowej bankowości mobilnej korzysta prawie 10 tyś użytkowników. Klienci założyli również 35 tyś kont oszczędnościowych. W ramach projektu Getin UP w lutym br. otwarto pierwsze, nowoczesne placówki Getin Banku. Do końca lipca 2013 roku planowane jest otwarcie 30 nowych oddziałów.

W pierwszym kwartale br. Bank odnotował średniomiesięczny przyrost liczby ROR na poziomie ponad 20 tyś miesięcznie. W ujęciu rok do roku przychody z tytułu rachunków wzrosły o 88%. Bank stale udoskonala również ofertę rachunków dla Klientów private bankingu obsługiwanych w ramach marki Noble Bank. Z wdrożonej w połowie 2012 roku bankowości Noble Online korzysta obecnie ponad 7 tyś zamożnych Klientów, a średni osad na rachunku wynosi ponad 22 tyś PLN.

W ramach realizowanej strategii zmiany struktury bilansu w pierwszym kwartale 2013 roku Bank odnotował 19% wzrost średniomiesięcznej sprzedaży kredytów wysokomarżowych w stosunku do średniomiesięcznej sprzedaży w 2012 roku. W tym samym okresie średniomiesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych spadła o 26%. Na uwagę zasługuje fakt, że wartość sprzedaży kredytów detalicznych w pierwszym kwartale br. wyniosła 519 mln PLN i była o ponad 30,4% wyższa niż 
w analogicznym okresie 2012 roku.

W pierwszych trzech miesiącach 2013 roku sprzedaż kredytów dla małych i średnich firm osiągnęła rekordowy poziom blisko 830 mln PLN, co jest wynikiem lepszym o 33% w stosunku do poprzedniego kwartału. Na koniec marca z usług Banku korzystało blisko 120 tyś przedsiębiorstw. Getin Noble Bank kontynuuje również aktywny rozwój w zakresie oferty dla sektora publicznego. Na koniec kwartału saldo kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego było o 35% wyższe niż rok wcześniej. W tym samym okresie dynamika sektora nie przekroczyła 1%. Bank rozwija również działalność leasingową. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 roku wartość wyleasingowanego mienia wzrosła o 18,5% i osiągnęła wartość 343 mln PLN.

W minionym kwartale nastąpił znaczący spadek kosztów ryzyka kredytowego. Grupa Getin Noble Bank odnotowała w ujęciu rok do roku zmniejszenie wartości odpisów aktualizacyjnych o 50 mln PLN (20,2%). Spadkowi o 1,5% (q/q) uległy również koszty działalności banku. Od początku roku utrzymują się one na stałym, miesięcznym poziomie. Na koniec pierwszego kwartału współczynnik wypłacalności Banku (CAR) wyniósł 12,5% co oznacza wzrost o 1,3 p.p. w okresie 12 miesięcy.

W marcu 2013 roku Getin Noble Bank S.A. nabył od Dexia Kommunalkredit Bank AG 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A, za 70% jego wartości księgowej netto. Wartość transakcji wyniosła 57,08 mln PLN. W drugim kwartale br. Bank planuje finalizację transakcji nabycia zorganizowanej części Banku DnB Nord Polska SA.