Getin Noble Bank (GNB)

0.58PLN
-3.33% 17:03

Getin Noble Bank uwzględni ujemną stawkę LIBOR

22.01.2015

Po wnikliwej analizie obecnej sytuacji rynkowej Zarząd Getin Noble Banku podjął decyzję  o uwzględnianiu ujemnej stawki LIBOR w obliczaniu rat kredytowych Klientów posiadających zobowiązania w CHF. Jednak  zgodnie z obowiązującymi regulacjami, oprocentowanie kredytu nie będzie mogło być mniejsze niż zero. Ponadto Zarząd Banku podjął decyzję o czasowym obniżeniu od dnia 22 stycznia br. poziomu spreadu na CHF o ponad połowę do 2,5%.

Bank szacuje, że dzięki podjętym działaniom, po dostosowaniu stawki referencyjnej opartej o LIBOR3M CHF do nowych warunków rynkowych, wzrost wysokości  raty średniego kredytu w CHF wyrażonej w PLN wyniesie kilka procent.