Getin Noble Bank (GNB)

0.36PLN
-2.70% 17:00

 • Wyniki Grupy Getin Noble Bank po IV kwartale 2016 roku
 • 16.03.2017
 • W IV kwartale 2016 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto na poziomie 2,9 mln złotych. Roczny jednostkowy zysk netto wyniósł 109 mln złotych, natomiast skonsolidowany -38,6 mln złotych. Odnotowane wyniki są zgodne z prognozowanymi w Planie trwałej poprawy rentowności. Aktualne współczynniki kapitałowe Getin Noble Banku są powyżej progów wyznaczonych przez Komisję Nadzoru Finansowego i spełniają nowe, dodatkowe narzuty kapitałowe dla innych instytucji o znaczeniu systemowym. Zgodnie z realizowaną Strategią, obniżono koszt finansowania o 375 mln złotych, co przełożyło  się na znaczną poprawę wyniku odsetkowego. W ciągu dwunastu miesięcy osiągnął on poziom 1,3 mld złotych i wzrósł o 10% w ujęciu rok do roku. W IV kwartale marża odsetkowa przekroczyła poziom 2 p.p.

 • więcej
 • ZAPROSZENIE NA INTERNETOWĄ TRANSMISJĘ VIDEO Z PREZENTACJI WYNIKÓW FINANSOWYCH PO 2016 R.
 • 15.03.2017
 • Szanowni Państwo,

  zapraszamy na prezentację skonsolidowanych wyników finansowych po 2016 roku. Spotkanie dla analityków, mediów i inwestorów za pośrednictwem internetowej transmisji video odbędzie się 16 marca 2017 roku o godz. 13.00.

  Transmisja video

   

  Z poważaniem,
  Zarząd Getin Noble Bank S.A

 • więcej
 • Artur Klimczak obejmie obowiązki Prezesa Zarządu Getin Noble Banku
 • 15.12.2016
 • W dniu 14 grudnia br. Rada Nadzorcza Getin Noble Banku przyjęła, złożoną z powodów osobistych, rezygnację Pana Krzysztofa Rosińskiego z funkcji Prezesa Zarządu Banku z dniem 9 stycznia 2017 roku. Jednocześnie postanowiła powołać Wiceprezesa Zarządu Pana Artura Klimczaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem i ze skutkiem od dnia wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na powierzenie Panu Klimczakowi funkcji Prezesa Zarządu. Objęcie funkcji może jednak nastąpić nie wcześniej niż w dniu 10 stycznia 2017 roku. Rada Nadzorcza powierzyła także Panu Arturowi Klimczakowi pełnienie od dnia 10 stycznia 2017 r. obowiązków Prezesa Zarządu Banku.

 • więcej
 • Wyniki Grupy Getin Noble Bank po III kwartale 2016 roku
 • 10.11.2016
 • Współczynniki kapitałowe Getin Noble Banku są obecnie na najwyższym historycznie poziomie i  w pełni spełniają wymogi Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z realizowaną Strategią Bank kontynuuje obniżanie kosztu finansowania, co przekłada się na znaczącą poprawę wyniku odsetkowego. Od początku roku osiągnął on poziom 978 mln PLN, co oznacza 14% wzrost w ujęciu rok do roku. W III kwartale marża odsetkowa wyniosła 2 p.p. W najnowszej edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”, który jest najważniejszą oceną jakości obsługi bankowej w Polsce, Getin Bank zajął pierwsze miejsce w prestiżowej kategorii „Bank  dla Kowalskiego”. W III kwartale br. wynik Grupy kapitałowej wyniósł –25,6 mln PLN netto i jest on istotnie lepszy, niż prognozowany w Planie trwałej poprawy rentowności. Plan zakłada stworzenie rentownego i efektywnego banku uniwersalnego o powtarzalnych źródłach dochodów i wysokiej jakości obsługi, w wyniku przebudowy modelu biznesowego.

 • więcej
 • ZAPROSZENIE NA INTERNETOWĄ TRANSMISJĘ VIDEO Z PREZENTACJI WYNIKÓW FINANSOWYCH PO III KWARTALE 2016 ROKU
 • 10.11.2016
 • Szanowni Państwo,

  zapraszamy na prezentację skonsolidowanych wyników finansowych po III kwartale 2016 roku. Spotkanie dla analityków, mediów i inwestorów za pośrednictwem internetowej transmisji video odbędzie się 14 listopada 2016 roku o godz. 13.00.

  Transmisja video

  Z poważaniem,
  Zarząd Getin Noble Bank S.A

 • więcej
 • Getin Noble Bank po raz kolejny z certyfikatem „Perły Polskiej Gospodarki”
 • 02.11.2016
 • Getin Noble Bank po raz kolejny znalazł się w prestiżowym gronie firm wyróżnianych tytułem „Perły Polskiej Gospodarki” przyznawanym przez magazyn Polish Market. To już czternasta edycja tego wyjątkowego wydarzenia, organizowanego przez wydawcę największego anglojęzycznego miesięcznika na polskim rynku.

 • więcej
 • Getin Bank zwycięzcą rankingu Newsweeka!
 • 22.09.2016
 • więcej
 • Getin Noble Bank – ostatni etap scalania akcji notowanych na GPW
 • 21.09.2016
 • więcej
 • Getin Noble Bank po raz kolejny bezkonkurencyjny w rankingu banków według Związku Firm Deweloperskich
 • 21.09.2016
 • więcej
 • Wyniki Grupy Getin Noble Bank po II kwartale 2016 roku
 • 01.09.2016
 • Getin Noble Bank osiągnął rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego poziom wskaźników kapitałowych bez konieczności przeprowadzenia emisji akcji. Na koniec czerwca 2016 roku jednostkowy oraz skonsolidowany wskaźnik CAR Getin Noble Banku wynosił 15,6%, a CET1 12,3%. Bank spełnia również potencjalny wymóg związany z buforem kapitałowym dla Instytucji Systemowo Istotnych. Na koniec czerwca 2016 roku fundusze własne Grupy Getin Noble Banku wynosiły 6,5 mld PLN, a suma bilansowa 70,1 mld PLN. W II kwartale Getin Noble Bank wypracował zysk netto na poziomie 9,1 mln PLN. Zysk skonsolidowany wyniósł 2,3 mln PLN. Bez uwzględnienia wpływu korekty dokonanej w spółce stowarzyszonej zysk netto Grupy wyniósłby ponad 20,0 mln PLN.

 • więcej