— Najbliższe wydarzenie —

27

09

2018

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4278.59PLN
-12.42%

Getin Noble Bank (GNB)

1.04PLN
-1.89% 13:38