Getin Noble Bank (GNB)

1.49PLN
-1.32% 17:01

Członek Zarządu

Pan Marcin Romanowski – posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Pedagogicznego. Ukończył studia podyplomowe i liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu ryzyka w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.

Doświadczenie zawodowe

  • 10.2017 – Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
  • 08.2012 – 09.2017 – Członek Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem mBank Hipoteczny S.A.
  • 01.2009 – 06.2013 – Dyrektor Banku ds. operacji kartowych BRE Bank S.A.
  • 12.2006 – 06.2008 – Wiceprezes Zarządu ds. zarządzania ryzykiem Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • 06.2006 – 12.2006 – Wiceprezes Zarządu ds. zarządzania ryzykiem Kredobank, Lwów; Doradca Prezesa Zarządu BP S.A.
  • 09.2005 – 06.2006 – Straszy Manager w obszarze doradztwa: zarządzanie ryzykiem w bankach i instytucjach finansowych Ernst & Young Audit sp. z o.o.
  • 07.1991 – 08.2005  – Dyrektor Banku ds. kontroli ryzyka. i Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego i
  • 12.1999 –  07.2000 – Dyrektor ds. rozwoju systemu zarządzania ryzykiem SAS Institute Sp. z o.o.
  • 09.1991 –  11.1999 – Wicedyrektor Departamentu Controllingu BRE Bank S.A.