— Najbliższe wydarzenie —

27

09

2018

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4475.77PLN
-8.38%

Getin Noble Bank (GNB)

1.03PLN
+ 6.19% 17:00