Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 63/2012

10.05.2012

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie memorandum informacyjnym

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 maja 2012 r. powziął wiadomość o stwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego równoważności pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, informacji zawartych w memorandum informacyjnym sporządzonym przez Get Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Get Bank”) w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii I (oferującym jest Noble Securities SA z siedzibą w Krakowie).

Memorandum informacyjne zostanie opublikowane w dniu 15 maja 2012 r. o godzinie 10.00 w wersji elektronicznej na stronie internetowej Get Banku www.getbank.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Akcje Get Banku na giełdzie” oraz Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl. Powyższa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego stanowi spełnienie kolejnego warunku niezbędnego do rejestracji połączenia Emitenta z Get Bankiem zgodnie z Planem Połączenia, który był przedmiotem Raportu bieżącego Emitenta nr 15/2012 z dnia 07 lutego 2012 r. O spełnieniu ostatniego warunku koniecznego do rejestracji połączenia, Emitent będzie informować w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 40 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).