Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 64/2012

11.05.2012

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę statutu Get Bank S.A.

Raport bieżący nr 64/2012 z dnia 11 maja 2012 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 maja 2012 r. powziął wiadomość o wyrażeniu zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na zmiany statutu Get Banku S.A. dokonane w związku z połączeniem Emitenta z Get Bank S.A. Powyższa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego stanowi spełnienie ostatniego warunku niezbędnego do rejestracji połączenia Emitenta z Get Bank S.A. zgodnie z Planem Połączenia, który był przedmiotem Raportu bieżącego Emitenta nr 15/2012 z dnia 07 lutego 2012 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).