Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący 18/2010

09.03.2010

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2009 roku

WYKAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2009 ROKU Raport bieżący nr 18/2010 z dnia 09 marca 2010 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2009, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Emitent informuje, że raporty bieżące i okresowe dostępne są w biurze Emitenta w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 oraz na stronie internetowej Emitenta: www.getinnoblebank.pl. Podstawa prawna: Art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).