Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący 23/2010

07.04.2010

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na nową kadencję

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANK S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ Raport bieżący nr 23/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 6 kwietnia 2010 r. uchwałą nr XLIV/06/04/2010, XLV/06/04/2010, XLVI/06/04/2010, XLVII/06/04/2010 oraz uchwałą nr XLVIII/06/04/2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. Panów: Leszka Czarneckiego, Remigiusza Balińskiego, Michała Kowalczewskiego, Dariusza Niedośpiała oraz Radosława Bonieckiego. Nowa kadencja, wspólna dla całej Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 6 kwietnia 2010 r. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr XLIX/06/04/2010 powierzyło funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. Panu dr Leszkowi Czarneckiemu. Pan Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986r., tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998r. Pan dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę dla jednego z 10-ciu najlepszych menadżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe" przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r., został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie. W kwietniu 2004r., dziennik "The Financial Times" uznał Pana dr Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Pan dr Leszek Czarnecki wpisany został jako jedyny Polak. W listopadzie 2004r. Pan dr Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005r. Pan dr Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi - za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany na Gracza Roku w rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu Forbes w roku 2005, 2006 i 2007. Pan Leszek Czarnecki złożył oświadczenie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Getin Noble Bank S.A. oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). W latach 1993-1994 Członek Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego. W latach 1993-1996 Doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., w roku 2001 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółki. W roku 1995 Kierownik Biura Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA S.A.. W latach 1997-2001 Prezes Zarządu Efi sp. z o.o. (członek Grupy Kapitałowej EFL S.A.), w latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny tej Spółki. W latach 2004 – 2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A. W latach 2004 – 2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej Fiolet S.A. W latach 2006 – 2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej LC Corp S.A. W roku 2006 – Sekretarz Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. W latach 2006 – 2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej GETIN Holding S.A. W latach 2006 - 2010 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GETIN Bank S.A. W roku 2009 - 2010 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. Obecnie pełnione funkcje: Prezes Zarządu LC Engineering Sp. z o.o. (od 2009 r.), RB Investcom sp. z o.o. (od 2003 r.), Przewodniczący Rady Nadzorczej GETIN International S.A. (od 2007 r.), PANORAMA FINANSÓW S.A. (od 2008 r.), Fiolet - PDK S.A. (poprzednio Powszechny Dom Kredytowy S.A.) (od 2003 r.) oraz OPEN FINANCE S.A. (od 2004 r.), Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GETIN Holding (od 2007 r.), LC Corp S.A. (od 2006 r.), TU EUROPA S.A. (od 2006 r.) i TU EUROPA na Życie S.A. (od 2006 r.), NOBLE Securities S.A. (od 2008 r.) oraz GETIN Leasing S.A. (od 2003 r.), Członek Rady Nadzorczej Arkady Wrocławskie S.A. (od 2005 r.), Tax Care S.A. (od 2008 r.), HOME BROKER S.A. (od 2007 r.) oraz Członek Rady Fundacji LC Heart (od 2006 r.). Pan Remigiusz Baliński złożył oświadczenie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Getin Noble Bank S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Michał Kowalczewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Finansów i Statystyki - kierunek Bankowość (1995 r.) oraz doktorem nauk ekonomicznych tejże uczelni (1999 r.). W latach 1993-1999 Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Wtórnego CDM Pekao S.A.. W latach 1995-2000 Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2000-2002 Członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.. W latach 2000-2004 Dyrektor Pionu Sprzedaży Korporacyjnej Millennium Dom Maklerski S.A.. W latach 2004-2007 Członek Rady Nadzorczej Work Service S.A.. W latach 2004-2008 Członek Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.. W latach 2004 – 2010 Członek Rady Nadzorczej GETIN Banku S.A.. Obecnie pełnione funkcje: Prezes Zarządu Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. (od 2006 r.), Prezes Zarządu Mercurius Financial Advisors Sp. z o.o. (od 2004 r.), Członek Rady Nadzorczej Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (od 2008 roku). Pan Michał Kowalczewski złożył oświadczenie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Getin Noble Bank S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Dariusz Niedośpiał jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, które to studia ukończył w 1992 r. W 2003 r. ukończył autorskie studia według programu MBA prowadzone przez Ernst & Young. W latach 1992-1997 Kierownik kontroli podatkowej Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto. W latach 1996 - 1997 Doradca Zarządu Towarzystwa Finansowo - Leasingowego S.A. we Wrocławiu. W latach 1998-2002 Dyrektor Departamentu Prawnego Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. W latach 2002 – 2003 Doradca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. W roku 2003 Doradca Zarządu Credit Agricole Polska. W latach 2003 -2004 Członek Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA SA i Towarzystwa Ubezpieczeniowego na Życie EUROPA S.A.. W latach 2004-2006 Członek Rady Nadzorczej iCentrum S.A.. W latach 2004-2008 Członek Rady Nadzorczej Fiolet S.A.. W latach 2004-2008 Członek Rady Nadzorczej GETIN Services S.A.. W latach 2004-2009 Członek Rady Nadzorczej GETIN Leasing S.A.. W latach 2005 – 2010 – Członek Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. W latach 2006-2007 Członek Rady Nadzorczej APS Poland S.A.. W 2008 roku Członek Zarządu Fundacji LC Heart. W latach 2006-2009 Członek Rady Nadzorczej Arkady Wrocławskie S.A.. Obecnie pełnione funkcje: Prezes Zarządu LC Corp S.A. (od 2008 r.), Prezes Zarządu Katowice Ceglana Sp. z o.o. (od 2008 r.), Prezes Zarządu LC Corp Dębowa Ostoja Sp. z o.o. (od 2008 r.), Prezes Zarządu Łódź Pustynna Sp. z o.o. (od 2008 r.), Prezes Zarządu LC Corp Stabłowice Sp. z o.o. (od 2008 r.), Prezes Zarządu LC Corp Pustynna Sp. z o.o. (od 2008 r.), Prezes Zarządu Rex sp. z o.o. (od 2004 r.), Doradca Zarządu GETIN Holding S.A. (od 2004 r.) oraz RB Investcom Sp. z o.o. (od 2004 r.). Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej Arkady Wrocławskie S.A. (od 2009 r.), Przewodniczący Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Towarzystwa Finansowego Sp. z o.o. (od 2006 r.), Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fiolet – PDK S.A. (od 2008 r.), oraz Członek Rady Nadzorczej: ELBANK S.A. (od 2002 r.), Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. (od 2008 r.), TU Europa S.A. (od 2007 r.), TUnŻ Europa S.A. (od 2007 r.), Tax Care S.A. (od 2008 r.), HOME BROKER S.A. (od 2009 r.), OPEN FINANCE S.A. (od 2005 r.), Credit Car Sp. z o.o. (od 2004 r.), GETIN International S.A. (od 2005 r.), Carcade Sp. z.o.o.. Pan Dariusz Niedośpiał złożył oświadczenie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Getin Noble Bank S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Radosław Boniecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie ukończył studia o kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki oraz absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończył Studia Podyplomowe o kierunku Zarządzanie Finansami Firmy. W 2003 ukończył autorskie studia według programu MBA prowadzone przez Ernst & Young. W latach 1994 - 2008 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (2003 – 2005 Dyrektor Departamentu Sprzedaży, 2005 2008 Dyrektor Linii Biznesowej „Universal Leasing”). W latach 2008 - 2009 Dyrektor Generalny OOO CARCADE w Kaliningradzie. Obecnie pełnione funkcje: Prezes Zarządu Getin Holding S.A. (od 2010 r.), Członek Rady Nadzorczej CARCADE w Kaliningradzie, Plus Bank S.A. w Iwano-Frankowsku, Sombelbank S.A. w Mińsku, Getin Leasing S.A. we Wrocławiu, Getin International S.A. we Wrocławiu, a także Członek Rady Administratorów S.C. Perfect Finance s.r.l. w Bukareszcie. Pan Radosław Boniecki złożył oświadczenie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Getin Noble Bank S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) w związku z §5 ust.1 pkt 22 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).