Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżacy 52/2010

21.09.2010

Ustalenie ceny i liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach

USTALENIE CENY I LICZBY AKCJI OFEROWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH TRANSZACH Raport bieżący nr 52/2010 z dnia 21 września 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2010 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. („Spółka”) w zakresie akcji Spółki serii H oraz Zarząd Sprzedającego w zakresie akcji Spółki sprzedawanych przez Sprzedającego w ofercie publicznej („Akcje Sprzedawane” oraz łącznie z akcjami Spółki serii H „Akcje Oferowane”) ustaliły, po konsultacji z UniCredit CAIB Poland S.A. jako Oferującym ostateczną cenę emisyjną akcji Spółki serii H oraz ostateczną cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych na kwotę 152 PLN. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi 90.000, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 3.055.400. W związku z powyższym informacja w zakresie, o którym mowa powyżej zostanie opublikowana w dniu dzisiejszym tj. 21 września 2010 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.tueuropa.pl/oferta-publiczna-akcji,m,mg,5,958.html?p=m&idg=mg,5,54,133 oraz w dniu jutrzejszym tj. 22 września 2010 r. na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).