Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżacy 53/2010

22.09.2010

Publikacja komunikatu aktualizującego nr 3

PUBLIKACJA KOMUNIKATU AKTUALIZUJĄCEGO NR 3 Raport bieżący nr 53/2010 z dnia 22 września 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 września 2010 r. na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. („Spółka”) pod adresem http://www.tueuropa.pl/oferta-publiczna-akcji,m,mg,5,958.html?p=m&idg=mg,5,54,133 oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl został opublikowany Komunikat Aktualizujący nr 3 do Prospektu emisyjnego Spółki, zawierający informacje dotyczące zobowiązania UniCredit Bank Austria AG jako Subemitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).