Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżacy 54/2010

27.09.2010

Przydział Akcji Sprzedawanych

PRZYDZIAŁ AKCJI SPRZEDAWANYCH Raport bieżący nr 54/2010 z dnia 27 września 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2010 roku został dokonany przydział akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. („Spółka”) sprzedawanych przez Sprzedającego w drodze oferty publicznej („Akcje Sprzedawane”). Przydział Akcji Sprzedawanych nastąpił za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 90.000 Akcji Sprzedawanych a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 1.480.400 Akcji Sprzedawanych. W związku z powyższym informacja w zakresie, o którym mowa powyżej zostanie opublikowana w dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2010 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.tueuropa.pl/oferta-publiczna-akcji,m,mg,5,958.html?p=m&idg=mg,5,54,133 oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).