Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżacy 58/2010

01.12.2010

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. Raport bieżący nr 58/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 01 grudnia 2010 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez Pana Remigiusza Balińskiego na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta: - w dniu 25.11.2010 r.: kupno 7060 akcji za cenę 35.666,03 zł - w dniu 26.11.2010 r.: kupno 14 680 akcji za cenę 74.134,00 zł Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja sesyjna zwykła). Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).