Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący 11/2010

10.02.2010

Informacja Zarządu

INFORMACJA ZARZĄDU Raport bieżący nr 11/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 lutego 2010 r. otrzymał od Open Finance S.A. („Open Finance”) – spółki zależnej od Emitenta - informacje o wartości sprzedanych w roku 2009 r., produktów finansowych i inwestycyjnych za pośrednictwem Open Finance, które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej. Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela. styczeń – grudzień 2008 r. styczeń – grudzień 2009 r. zmiana SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FINANSOWYCH W OPEN FINANCE SA KREDYTY HIPOTECZNE Wartość złożonych wniosków netto (jeden wniosek na jedno gosp. dom.) 7,6 mld zł 11,4 mld zł 50% Wartość udzielonych kredytów 5,1 mld zł 7,0 mld zł 37% PRODUKTY INWESTYCYJNE Wartość inwestycji łącznie (złożone wnioski)* 1,4 mld zł 5,1 mld zł 264% SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE** 6,5 mld zł 12,1 mld zł 86% * suma wartości nowych inwestycji jednorazowych i wartości inwestycji regularnych z roczną składką ** suma wartości kredytów i wartości inwestycji łącznie (wartość złożonych wniosków) Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).