Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący 13/2010

01.03.2010

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2009.

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2009. Raport bieżący nr 13/2010 z dnia 1 marca 2010 r. Zgodnie z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2009 rok, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 4/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. na dzień 18 marca 2010 r. zostanie opublikowany w dniu 8 marca 2010 r.