Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 14/2010

05.03.2010

Powołanie Zarządu na nową kadencję

POWOŁANIE ZARZĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ Raport bieżący nr 14/2010 z dnia 5 marca 2010 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w związku z upływem w dniu 07 marca 2010 r. kadencji Zarządu Emitenta, Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 5 marca 2010 r. powołała do składu Zarządu Emitenta: Pana Krzysztofa Rosińskiego jako Wiceprezesa Zarządu, Pana Jarosława Augustyniaka jako I Wiceprezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Spyrę jako Członka Zarządu, Pana Maurycego Kühn jako Członka Zarządu, Pana Radosława Stefuraka jako Członka Zarządu, Pana Grzegorza Tracz jako Członka Zarządu, na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całego Zarządu, która rozpocznie się dnia 08 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Krzysztofa Rosińskiego również do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. W związku z postanowieniami art. 22b Ustawy Prawo bankowe powołanie Prezesa Zarządu następuje z mocą od dnia uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Panu Krzysztofowi Rosińskiemu powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu. Stosownie do art. 22b Ustawy Prawo bankowe Rada Nadzorcza wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zgody na powołanie Pana Krzysztofa Rosińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta. Informacje dotyczące powołanych do Zarządu Emitenta: Pan Krzysztof Rosiński posiada wykształcenie wyższe. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finanse i Statystyka (1995 r.) oraz absolwentem Podyplomowych Studiów Zarządzania Bankiem Komercyjnym (1996 r.), Podyplomowych Studiów Menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1998 r.) oraz studium Managerial Skills For International Business na INSEAD (Francja). Posiada uprawnienia maklera papierów wartościowych. Przebieg pracy zawodowej wraz z zajmowanymi wcześniej stanowiskami: w latach 1994-1998 – Kierownik projektów Zurich Handlowy i TFI Banku Handlowego, Makler papierów wartościowych, Zastępca Dyrektora Bank Handlowy w Warszawie S.A., w latach 1998-2001 – Wiceprezes Zarządu PKO/Handlowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w latach 2001-2003 - Dyrektor Departamentu Rozwoju Projektu Bank Handlowy w Warszawie S.A., w latach 2002-2003 - Wiceprezes Zarządu, CitiInsurance Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., w latach 2003-2005 - Dyrektor biura ubezpieczeń bankowych PZU S.A., w latach 2004-2005 - Dyrektor biura bancassurance PZU Życie S.A., w latach 2005-2006 - Wiceprezes Zarządu PZU Życie, w latach 2005-2006 - Przewodniczący Rady Nadzorczej TFI PZU S.A., w latach 2007-2008 - I Wiceprezes Zarządu GETIN Holding S.A, w 2008 roku - Członek Rady Nadzorczej Fiolet S.A, w latach 2008 – 2009 – Prezes Zarządu GETIN Holding S.A., w latach 2006 – 2009 - Wiceprezes Zarządu TU EUROPA S.A., w latach 2007 – 2009 – Wiceprezes Zarządu TUnŻ EUROPA S.A., w latach 2008 – 2009 - Przewodniczący Rady Nadzorczej GETIN Bank S.A. Obecnie pełnione funkcje: Od 2008r. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PANORAMA FINANSÓW S.A., Od 2008r. - Członek Rady Nadzorczej OPEN FINANCE S.A., Od 2008r. – Członek Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A,. Od 2008r. - Członek Rady Nadzorczej Fiolet-PDK S.A., Od 2008 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej NOBLE Funds TFI S.A., Od 2007r. - Członek Rady Nadzorczej GETIN International, Od 2007r. - Członek Rady Administracyjnej SC Perfect Finance S.r.l. Pan Krzysztof Rosiński, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Jarosław Augustyniak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek bankowość i finanse (1996 r.). Studiował na Uniwersytecie w Wiedniu w Austrii (1997 r.) oraz na Uniwersytecie w St.Gallen w Szwajcarii (1998 r.). Przebieg pracy zawodowej wraz z zajmowanymi wcześniej stanowiskami: w 1995 roku - Asystent w dziale audytu KPMG (Niemcy), w latach 1996-1999 - KPMG (Polska), w latach 1999-2000 - Siemens Finance Sp. z o.o., w latach 2000-2004- Prezes Zarządu Expander S.A., w latach 2004-2006 - Prezes Zarządu OPEN FINANCE S.A., w 2005 roku - Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A., w latach 2006-2008 - Wiceprezes Zarządu NOBLE Bank S.A., w latach 2008-2010 - Prezes Zarządu NOBLE Bank S.A., w latach 2006-2007 - Prezes Zarządu HOME BROKER S.A., w 2009 roku - Wiceprezes Zarządu Getin Bank S.A., w latach 2008 -2010 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Introfactor S.A. Obecnie pełnione funkcje: Od 2010 r. - I Wiceprezes Zarządu Getin Noble Banku S.A., Od 2009 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej TU na Życie EUROPA S.A., Od 2009 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej TU Europa S.A., Od 2008 r. - Członek Rady Nadzorczej PANORAMA FINANSÓW S.A., Od 2008 r. - Członek Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A., Od 2008 r. - Członek Rady Nadzorczej Tax Care S.A., Od 2007 r. - Członek Rady Nadzorczej GETIN International S.A., Od 2007 r. - .Członek Rady Nadzorczej NOBLE Funds TFI S.A., Od 2006 r. - Członek Rady Nadzorczej OPEN Finance S.A. Pan Jarosław Augustyniak, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Krzysztof Spyra posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek bankowość i finanse (1996 r.), wyróżniony dyplomem „Top Ten”. Był również stypendystą programu „Tempus” na Staffordshire University w Wielkiej Brytanii (1995-1996). Przebieg pracy zawodowej wraz z zajmowanymi wcześniej stanowiskami: w 1996 roku – Analityk JP Morgan Polska, w 1996 roku – Analityk KPMG Polska, w latach 1997-2004 –Merrill Lynch, Vice-President, odpowiedzialny za Europę Środkową i Wschodnią, Global Markets & Investments Banking Group, Londyn i Nowy Jork, w latach 2004 – 2006 – Wiceprezes Zarządu OPEN FINANCE S.A., w 2006 roku - Członek Rady Nadzorczej NOBLE Funds TFI S.A., w latach 2008 – 2010 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Introfactor S.A. Obecnie pełnione funkcje: Od 2005 r. – Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A., Od 2009 r. - Prezes Zarządu GETIN International S.A., Od 2008 r. - Dyrektor klasy A ASK Investments S.A., Od 2009 r. - Członek Rady Administracyjnej SC Perfect Finance S.r.l, Od 2009 r. - Członek Rady Nadzorczej Zamkniętej Spółki Akcyjnej Sombelbank z siedzibą w Mińsku (Białoruś), Pan Krzysztof Spyra, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Maurycy Kühn posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej (1989 r.) oraz studiów Master of Business Administration na Duke University w USA (1998 r.). Przebieg pracy zawodowej wraz z zajmowanymi wcześniej stanowiskami: w latach 1997-1998 – Associate Morgan Stanley Private Client Group, w latach 1998-2000 - Consultant Boston Consulting Group, w latach 2000-2004 – Członek Zarządu Expander S.A., w latach 2001-2003 - Członek Rady Nadzorczej Netpower S.A., w latach 2004-2006 - Członek Zarządu OPEN FINANCE S.A., w latach 2006-2007- Członek Zarządu Iguana Investments Sp. z o.o., w 2007 roku - Członek Zarządu Home Broker S.A. Obecnie pełnione funkcje: Od 2008 r. - Prezes Zarządu NOBLE Securities S.A., Od 2008 r. - Dyrektor klasy A w ASK Investment S.A., Od 2008 r. Członek Rady Nadzorczej Tax Care S.A., Od 2008 r. - Członek Rady Nadzorczej PANORAMA FINANSÓW S.A., Od 2005 r. – Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. Pan Maurycy Kühn, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Radosław Stefurak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek Finanse i Bankowość na Wydziale Gospodarki Narodowej (1998 r.). Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Przebieg pracy zawodowej wraz z zajmowanymi wcześniej stanowiskami: w latach 1998-2001 - Asystent, Konsultant – Senior. Arthur Andersen Sp. z o.o. Wrocław, w 2001 roku – Specjalista Bank Zachodni WBK S.A., w latach 2001-2006 - Analityk finansowy, Główny specjalista ds. projektów finansowych, Dyrektor departamentu, Wiceprzewodniczący komitetu kredytowego Lukas Bank S.A., w latach 2003-2004 - Członek Rady Nadzorczej Lukas Bud Sp. z o.o., w latach 2003 -2005 - Członek Rady Nadzorczej Pro Asset Sp. z o.o., w latach 2003-2006 - Członek Zarządu Accord Finance S.A., w latach 2006-2007 - Dyrektor finansowy GETIN Holding S.A., w latach 2007-2009 - Członek Rady Nadzorczej GETIN International S.A., w latach 2007-2009 - Członek Rady Dyrektorów Carcade Sp. z o.o., w latach 2008-2009 - Członek Rady Nadzorczej Noble Bank S.A., w latach 2008-2009- Członek Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., w latach 2008-2010 - Członek Rady Administracyjnej SC Perfect Finance S.r.l, w latach 2009-2010 - Członek Rady Nadzorczej Zamkniętej Spółki Akcyjnej Sombelbank z siedzibą w Mińsku (Białoruś), w latach 2009-2010 - Członek Zarządu Getin Bank S.A., w latach 2009-2010 - Przewodniczący Rady Dyrektorów Carcade Sp. z o.o. Obecnie pełnione funkcje: Od 2009 r. - Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A., Od 2009 r. - Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A., Od 2008 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A., Od 2008r. - Sekretarz Rady Nadzorczej TU na Życie EUROPA S.A., Od 2008 r. - Sekretarz Rady Nadzorczej TU EUROPA S.A., Od 2007 r. - Członek Zarządu GETIN Holding S.A. Od 2007 r. - Członek Rady Nadzorczej Publicznej Spółki Akcyjnej PlusBank z siedzibą Iwano-Frankowsku (Ukraina), Od 2007 r. - Członek Rady Nadzorczej NOBLE Funds TFI S.A. Pan Radosław Stefurak, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Grzegorz Tracz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentem Uniwersytetu w Heidelbergu. W 1997 roku obronił pracę doktorską, a w roku 2009 habilitował się. W roku 1995 zdał egzamin sędziowski, a w roku 1996 egzamin radcowski. Przebieg pracy zawodowej wraz z zajmowanymi wcześniej stanowiskami: w latach 1996 - 1997 - Radca prawny Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. w Krakowie, w latach 1997 – 1999 - Dyrektor Departamentu Prawnego, Prokurent Volkswagen Bank S.A., w latach 1999 – 2001 - Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu Volkswagen Bank S.A., w latach 2001 – 2005 - Prezes Zarządu Volkswagen Bank S.A., w latach 2006 - 2009 – Wiceprezes Zarządu Getin Bank S.A. Obecnie pełnione funkcje: Od 2010 r. – Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A., Od 2009 r. – Wiceprezes Zarządu GETIN Leasing S.A., Od 2009 r. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Publicznej Spółki Akcyjnej PlusBank z siedzibą Iwano-Frankowsku (Ukraina), Od 2009r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej GETIN Services, Od 2006 r. - Członek Rady Nadzorczej GETIN Leasing S.A. Pan Grzegorz Tracz, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).