Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 11:04

Raport bieżący 16/2010

08.03.2010

Projekty uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie Getin Noble Bank S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. Raport bieżący nr 16/2010 z dnia 08 marca 2010 r. Zgodnie z §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 06 kwietnia 2010 r.