Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 12:06

Raport bieżacy 16/2011

30.03.2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A.

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETIN NOBLE BANK S.A. Raport bieżący nr 16/2011 z dnia 30 marca 2011 r. Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 marca 2011 r. był Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 893.786.767 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 96,30% w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz co stanowi 93,71% ogólnej liczby głosów.