Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 18/2011

01.04.2011

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. Raport bieżący nr 18/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 r. Zgodnie z §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Getin Noble Bank S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r.