Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 26/2011

24.05.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 26/2011 z dnia 24 maja 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 maja 2011 r. otrzymał zawiadomienia od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) – Fundację Leszka Czarneckiego z siedzibą we Wrocławiu („Fundacja”) w okresie od 17 maja 2011 r. do 18 maja 2011 r. następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta: - 17.05.2011 r.: kupno 12.253 akcji za łączną cenę 89.224,91 zł; - 18.05.2011 r.: kupno 3.893 akcji za łączną cenę 28.644,98 zł. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcje zwykłe sesyjne). Pan dr Leszek Czarnecki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji, natomiast Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).