Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:33

Raport bieżący nr 28/2011

01.06.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 28/2011 z dnia 01 czerwca 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01 czerwca 2011 r. otrzymał zawiadomienia od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) – Fundację Leszka Czarneckiego z siedzibą we Wrocławiu („Fundacja”) w dniu 31 maja 2011 r. transakcji nabycia 735.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 5.255.250,00 zł. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna pakietowa). Pan dr Leszek Czarnecki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji, natomiast Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).