Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 20/2010

24.03.2010

Przedterminowa spłata pożyczki

PRZEDTERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI Raport bieżący nr 20/2010 z dnia 24 marca 2010 r. Getin Noble Bank S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 marca 2010 r., dokonał przedterminowej spłaty pożyczki w wysokości 447 mln zł udzielonej na podstawie umowy z dnia 18 stycznia 2005 r. na okres 6 lat przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny spółce Getin Bank S.A. (na skutek fuzji prawnej Noble Bank S.A. i Getin Bank S.A. z dnia 4 stycznia 2010 r. działającej pod firmą Getin Noble Bank S.A.). Pożyczka udzielona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, obok środków własnych Getin Banku S.A. stanowiła źródło finansowania programu restrukturyzacji Banku Przemysłowego S.A. z siedzibą w Łodzi, przejętego na podstawie uchwały nr 148/KNB/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. Komisji Nadzoru Bankowego przez Getin Bank S.A. Informacje dotyczące wyżej wymienionej pożyczki zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 97/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. spółki Getin Holding S.A. oraz Memorandum Informacyjnym Noble Banku S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).