Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 32/2012

12.03.2012

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 32/2012 z dnia 12 marca 2012 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 marca 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – spółkę LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, na rachunek własny, następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta: - w dniu 09 marca 2012 r.: kupno 260 000 akcji za cenę 1 222 000,00 PLN, - w dniu 12 marca 2012 r. : kupno 685 580 akcji za cenę 3 276 181,80 PLN. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja pakietowa sesyjna). LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie jest spółką bezpośrednio kontrolowaną przez Pana Leszka Czarneckiego, który posiada 100 % jej udziałów. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384).