Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 46/2012

17.04.2012

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta o dokonaniu w dniu 16 kwietnia 2012 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – spółkę INTERNATIONAL CONSULTANCY STRATEGY IMPLEMENTATION B.V. z siedzibą w Holandii, zbycia 248.461 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 1.142.920,60 zł.. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja pakietowa sesyjna).

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384).