Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 56/2012

30.04.2012

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta oraz od Pana Maurycego Kuhn – Członka Zarządu Emitenta o dokonaniu w dniu 27 kwietnia 2012 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – spółkę ASK INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Luksemburgu transakcji zbycia 750 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 3 435 000 zł. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja pakietowa sesyjna).

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384).