Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący 21/2010

07.04.2010

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. Raport bieżący nr 21/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 r. Zgodnie z §38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06 kwietnia 2010 r.