Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżacy 25/2010

11.05.2010

INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 maja 2010 r. otrzymał od Open Finance S.A. („Open Finance”) – spółki zależnej od Emitenta - informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i inwestycyjnych za pośrednictwem Open Finance w pierwszym kwartale 2010 r., które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej.

Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela.

  styczeń – marzec
2009 r.
styczeń – marzec
2010 r.
zmiana
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FINANSOWYCH
W OPEN FINANCE  (W MLN ZŁ)
     
KREDYTY HIPOTECZNE
 
   
Wartość złożonych wniosków netto
(jeden wniosek na jedno gosp. dom.)
2 244 2 676 19%
Wartość udzielonych kredytów 1 374 1 572 14%
PRODUKTY INWESTYCYJNE      
Wartość inwestycji łącznie (złożone wnioski)* 1 033 2 672 159%
Wartość inwestycji łącznie (inwestycje dokonane) 918 1 926 110%
SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE** 2 292 3 498 53%


*      suma wartości nowych inwestycji jednorazowych i wartości inwestycji regularnych z roczną składką

**    suma wartości udzielonych kredytów i wartości inwestycji łącznie (wartość inwestycji dokonanych)


Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).