Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 1/2009

09.01.2009

ZMIANA SKŁADU ZARZĄDU NOBLE BANK SA

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r. nr 209 poz 1744) Zarząd Noble Bank SA informuje, iż Rada Nadzorcza Noble Bank SA w dniu 09 stycznia 2009r. powołała nowego członka Zarządu spółki Noble Bank SA Pana Bogusława Krysińskiego.

Informacje o nowym Członku Zarządu:

Wykształcenie:
2004 – 2006 UCLA ANDERSON SCHOOL OF MANAGEMENT Los Angeles, CA Magister Biznesu i Zarządzania
1997 – 2000 CAMBRIDGE UNIVERSITY Cambridge, UK Magister Ekonomii (2.i)
1995 – 1997 CLIFTON COLLEGE Bristol, UK

Doświadczenie zawodowe:
■ 2006 – 2008 LEHMAN BROTHERS Londyn UK Dyrektor – Grupa Europejskich Fuzji i Przejęć,
■ 2003 – 2004 MIZUHO CORPORATE BANK Londyn UK Starszy Menadżer – Grupa Restrukturyzacji,
■ 2002 – 2003 JP CAPITAL INTERNATIONAL (M&A boutique) Londyn UK Menadżer – Bankowość Inwestycyjna,
■ 2000 – 2002 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON Londyn UK Analityk – Bankowość Inwestycyjna.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Bogusława Krysińskiego nie wykonuje on żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.