Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 3/2009

09.01.2009

WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ NOBLE BANK SA W 2008r.

Noble Bank S.A. wykonując obowiązek ustawowy wynikający z art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2008r., określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych dostępne są w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-675 Warszawa oraz na stronie internetowej Emitenta: www.noblebank.pl

RAPORTY BIEŻĄCE
1/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. – informacja Zarządu
2/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. – informacja Zarządu
3/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Noble Bank S.A. w 2008 r.
4/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. – terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.
5/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną
6/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną
7/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. – informacja Zarządu – rezygnacja członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
8/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – termin i porządek obrad
9/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. – zmiana terminu przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2007 r.
10/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
11/2008 z dnia 6 marca 2008 r. – uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
12/2008 z dnia 7 marca 2008 r. – zmiana składu Zarządu Noble Bank S.A.
13/2008 z dnia 10 marca 2008 r. – zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2007
14/2008 z dnia 13 marca 2008 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
15/2008 z dnia 14 marca 2008 r. – raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Noble Bank S.A. w roku 2007 – uzupełnienie raportu rocznego za rok 2007
16/2008 z dnia 21 marca 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
17/2008 z dnia 27 marca 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
18/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
19/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
20/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. – informacja Zarządu
21/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. – informacja o niestosowaniu niektórych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"
22/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. – zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2008 roku
23/2008 z dnia 12 maja 2008 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – termin i porządek obrad
24/2008 z dnia 26 maja 2008 r. – nabycie aktywów o znacznej wartości
25/2008 z dnia 26 maja 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
26/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
27/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
28/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. – projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
29/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
30/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
31/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
32/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. – uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
33/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. – informacja o niestosowaniu niektórych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"
34/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
35/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
36/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
37/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
38/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. – informacja Zarządu
38K/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. – korekta raportu bieżącego nr 38/2008 z dnia 3 lipca 2008 r.
39/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
40/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – termin i porządek obrad
41/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. – wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
42/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
43/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. – informacja Zarządu
44/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. – zmiana terminu przekazania raportu za II kwartał 2008 r.
45/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. – informacja Zarządu
46/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. – uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
47/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. – objęcie aktywów o znacznej wartości
48/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
49/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. – zmiana terminu przekazania raportu za II kwartał 2008 r.
50/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. – zmiana terminu przekazania raportu za II kwartał 2008 r.
51/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. – informacja Zarządu
52/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r. – powołanie komitetu audytu w ramach struktury Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
53/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. – zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2008 roku
54/2008 z dnia 10 września 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
55/2008 z dnia 15 września 2008 r. – emisja certyfikatów depozytowych przez Emitenta
56/2008 z dnia 18 września 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
57/2008 z dnia 18 września 2008 r. – informacja Zarządu – rezygnacja członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
58/2008 z dnia 24 września 2008 r. – postanowienie Sądu o dokonaniu zmian w Statucie Noble Bank S.A.
59/2008 z dnia 3 października 2008 r. – ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Noble Bank S.A.
60/2008 z dnia 10 października 2008 r. – zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2008 r.
61/2008 z dnia 13 października 2008 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – termin i porządek obrad
62/2008 z dnia 14 października 2008 r. – informacja Zarządu
63/2008 z dnia 24 października 2008 r. – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
64/2008 z dnia 24 października 2008 r. – informacja Zarządu
65/2008 z dnia 28 października 2008 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – termin i porządek obrad
66/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. – uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
67/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
68/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
69/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
70/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank S.A.
71/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. – uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
72/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
73/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. – przyjęcie regulaminu programu skupu akcji własnych Noble Bank S.A.
74/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. – realizacja programu skupu akcji własnych w okresie od 8 do 12 grudnia 2008 r.
74/2008K z dnia 15 grudnia 2008 r. – korekta raportu bieżącego nr 74/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. – realizacja programu skupu akcji własnych w okresie od 8 do 12 grudnia 2008 r.
75/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. – realizacja programu skupu akcji własnych w okresie od 15 do 19 grudnia 2008 r.
76/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. – realizacja programu skupu akcji własnych w okresie od 22 do 23 grudnia 2008 r.
77/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. – realizacja programu skupu akcji własnych w okresie od 29 do 31 grudnia 2008 r.

RAPORTY OKRESOWE
QSr 1/2008 z dnia 08 maja 2008r. - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008r.
QSr 2/2008 z dnia 13 sierpnia 2008r. - skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008r.
PS 2008 z dnia 26 sierpnia 2008r. – skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2008r.
QSr 3/2008 z dnia 16 października 2008r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008r.