Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 8/2009

27.01.2009

INFORMACJA ZARZĄDU

Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 stycznia 2009r. otrzymał od Noble Funds TFI S.A. spółki zależnej od Emitenta informację o wstępnym, niezaudytowanym wyniku finansowym netto Noble Funds TFI S.A. za 2008r.

Noble Funds TFI S.A. poinformował, iż wstępny, niezaudytowany wynik netto w 2008r. wyniósł 14,23 mln złotych.
Wynik powyższy został obliczony na podstawie ksiąg rachunkowych, przed zbadaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.