Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 13/2009

29.01.2009

USTALENIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU NOBLE BANK S.A.

Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2009 r. zgodnie z upoważnieniem udzielonym na podstawie § 2 uchwały nr III/13/11/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Noble Bank S.A. z dnia 13 listopada 2008 r., Rada Nadzorcza Noble Bank S.A. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Treść jednolitego tekstu Statutu Noble Bank S.A. w załączeniu.

Statut Noble Bank S.A.