Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 14/2009

30.01.2009

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2009 r.

Noble Bank S.A. podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2009r.:

1. Raporty okresowe za 2008 r.:
- skonsolidowany raport za IV kwartał 2008r. - 27 lutego 2009r.
- raport roczny za 2008r. - 30 czerwca 2009r.
- skonsolidowany raport roczny za 2008r. - 30 czerwca 2009r.

2. Raporty okresowe w 2009r.
- skonsolidowany raport za I kwartał 2009r. – 15 maja 2009r.
- skonsolidowany raport za II kwartał 2009r. – 14 sierpnia 2009r.
- skonsolidowany raport półroczny – 31 października 2009r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009r. – 16 listopada 2009r.

Podstawa prawna:
§87 ust. 1 i 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)