Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 18/2009

10.02.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 lutego 2009 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Krzysztofa Rosińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Remigiusza Balińskiego, Pana Radosława Stefuraka i Pana Dariusza Niedośpiała – Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o nabyciu w dniach 4-5 lutego 2009 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 126 399 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za cenę 228 980,85 zł.

W dniu 4 lutego 2009 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. nabyło 100 311 akcji za cenę 179 561,01 zł, a w dniu 5 lutego 2009 r. – 26 088 akcji za cenę 49 419,84 zł.

Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja na rynku wtórnym za pośrednictwem Domu Maklerskiego).