Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 19/2009

12.02.2009

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2008r.

Zgodnie z §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005r. nr 209 poz 1744) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2008r. podany w raporcie bieżącym 14/2009 z dnia 30 stycznia 2009r.

Nowy termin przekazania raportu został ustalony na dzień 02 marca 2009r.