Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżący nr 25/2009

03.03.2009

Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia Noble Bank S.A. oraz Getin Bank S.A.

Zarząd Noble Bank S.A. w załączeniu przekazuje opinię niezależnego biegłego rewidenta z dnia 02 marca 2009 r. z badania Planu Połączenia doręczoną Bankowi w dniu 03 marca 2009r.

Plan Połączenia został ogłoszony 29 stycznia 2009 r. w formie raportu bieżącego nr 10/2009.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt 3 w związku z § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz.1744).

Opinia z badania