Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 26/2009

03.03.2009

Informacja Zarządu

Zarząd Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 03 marca 2009r. otrzymał od Open Finance S.A. („Open Finance”) – spółki zależnej od Emitenta - informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i inwestycyjnych za pośrednictwem Open Finance w miesiącu styczniu i lutym 2009r.

Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela.
 

  styczeń-luty 2008 r. styczeń-luty 2009 r. zmiana
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FINANSOWYCH
W OPEN FINANCE SA
     
KREDYTY HIPOTECZNE      
Wartość złożonych wniosków netto
(jeden wniosek na jedno gosp. dom.)
1 127 mln zł 1 534 mln zł 36%
PRODUKTY INWESTYCYJNE      
Wartość inwestycji łącznie (złożone wnioski)* 109 mln zł 694 mln zł 537 %
SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE** 1 236 mln zł 2 228 mln zł 80%

* suma wartości nowych inwestycji jednorazowych i wartości inwestycji regularnych z roczną składką
** suma wartości kredytów i wartości inwestycji łącznie (wartość złożonych wniosków)

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)