Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 32/2009

20.03.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 marca 2009 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Krzysztofa Rosińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Remigiusza Balińskiego, Pana Radosława Stefuraka oraz Pana Dariusza Niedośpiała – Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o nabyciu w dniach 13-18 marca 2009 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 135 992 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za cenę 280 732,36 zł.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. nabyło :
-w dniu 13 marca 2009 r. - 15 648 akcji za cenę 43 923,94 zł,
-w dniu 17 marca 2009 r. – 62 070 akcji za cenę 177 280,42 zł,
-w dniu 18 marca 2009 r. – 20 800 akcji za cenę 59 528,00 zł.

Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja na rynku wtórnym za pośrednictwem Domu Maklerskiego).