Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżący nr 36/2009

23.03.2009

INFORMACJA ZARZĄDU

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 27 marca 2009 r. otrzymał zawiadomienia od osoby zobowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 powołanej ustawy oraz od Pana Krzysztofa Rosińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego i Pana Radosława Stefuraka - Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o nabyciu w dniach 20-25 marca 2009 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 30 149 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za cenę 88 002,09 zł.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. nabyło :
-w dniu 20 marca 2009 r. – 149 akcji za cenę 423,69 zł,
-w dniu 23 marca 2009 r. – 10 000 akcji za cenę 29 072,50 zł,
-w dniu 24 marca 2009 r. – 10 000 akcji za cenę 29 072,50 zł,
- w dniu 25 marca 2009 r. – 10 000 akcji za cenę 29 433,40 zł.

Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja na rynku wtórnym za pośrednictwem Domu Maklerskiego)