Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 39/2009

29.03.2009

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 20 marca 2009r. byli:

- Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 158.458.666 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 90,73% w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz co stanowi 73,64% ogólnej liczby głosów;
- ASK ASK INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Luksemburgu, który posiadał 14.819.840 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,49% w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz co stanowi 6,89% ogólnej liczby głosów.