Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 4/2008

18.01.2008

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2008r.

Noble Bank SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2008r.

1. Raporty okresowe za 2007 rok:
- skonsolidowany raport za IV kwartał 2007r. – 29 lutego 2008r.
- raport roczny za 2007r. – 30 czerwca 2008r.
- skonsolidowany raport roczny za 2007r. – 30 czerwca 2008r.

2. Raporty okresowe za 2008 rok:
- skonsolidowany raport za I kwartał 2008r. – 15 maja 2008r.
- skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008r. – 14 sierpnia 2008r.
- skonsolidowany raport półroczny – 31 października 2008r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008r. – 14 listopada 2008r.

Podstawa prawna: §87 ust. 1 i §100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)