Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 12/2008

07.03.2008

Zmiana składu Zarządu Noble Bank SA

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r. nr 209 poz 1744) Zarząd Noble Bank SA informuje, że Pan Henryk Pietraszkiewicz pełniący funkcję Prezesa Zarządu Noble Bank SA w dniu 7 marca 2008r. złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Noble Bank SA. Rezygnacja została złożona bez podania przyczyny.
Jednocześnie Zarząd Noble Bank SA informuje, że Rada Nadzorcza dnia 7 marca 2008r. powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Noble Bank SA Panu Jarosławowi Augustyniakowi - dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Noble Bank S.A.
Informacja dotycząca Pana Jarosława Augustyniaka – Prezesa Zarządu Noble Bank SA:

Jarosław Augustyniak

Wykształcenie : Wyższe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek bankowość i finanse (1996 r.). Studiował na Uniwersytecie w Wiedniu w Austrii (1997 r.) oraz na
Uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii (1998 r.).

Doświadczenie zawodowe:

– 1995 KPMG (Niemcy), asystent w dziale audytu,
– 1996 -1999 KPMG (Polska),
– 1999 -2000 Siemens Finance Sp. z o.o.,
– 2000 -2004 Expander S.A., Prezes Zarządu,
– w 2005 roku GETIN Holding S.A., członek Rady Nadzorczej,
– 2004-2006 Open Finance S.A., Prezes Zarządu,
- od 2006 Noble Bank S.A., Wiceprezes Zarządu,

Obecnie Pan Jarosław Augustyniak jest:


- członkiem Rady Nadzorczej Open Finance S.A.,
- członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.