Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżący nr 14/2008

13.03.2008

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NOBLE BANK SA

Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) Zarząd Noble Bank SA informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 6 marca 2008r. był GETIN Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiada 155.178.156 liczby głosów na Zgromadzeniu, co uprawniało Go do 100% głosów na tym Zgromadzeniu oraz co stanowi 72,12 % ogólnej liczby głosów.