Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 19/2008

08.04.2008

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A. 

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. NR 183, poz 1538) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 8 kwietnia 2008r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Rosińskiego, Członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A., o nabyciu przez osobę blisko z Nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy - Spółkę Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, następującej ilości akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A.:

- w dniu 1 kwietnia 2008r.: 55.000 akcji za kwotę 563.529,74 zł,

- w dniu 2 kwietnia 2008r.: 70.000 akcji za kwotę 720.034,91 zł,

- w dniu 3 kwietnia 2008r.: 44.500 akcji za kwotę 455.828,98 zł.

Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna, za pośrednictwem Domu Maklerskiego).

Jednocześnie emitent uzyskał informację, że łączna ilość akcji Noble Bank S.A. posiadanych przez Getin Holding S.A. wynosi 155.624.206.