Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 22/2008

30.04.2008

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2008 roku.

Zgodnie z §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r. nr 209 poz. 1744) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że skonsolidowany raport za I kwartał 2008 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony na dzień 15 maja 2008r., zostanie opublikowany w dniu 8 maja 2008r.