Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 37/2008

30.06.2008

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. NR 183, poz. 1538) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2008r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Rosińskiego oraz Pana Remigiusza Balińskiego, Członków Rady Nadzorczej Noble Bank S.A., o nabyciu przez osobę blisko z Nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy - Spółkę Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, następującej ilości akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A.:
- w dniu 20 czerwca 2008 r.: 11.500 akcji za kwotę 103.943,99 zł,
- w dniu 23 czerwca 2008 r.: 11.500 akcji za kwotę 102.902,28 zł,
- w dniu 24 czerwca 2008 r.: 11.500 akcji za kwotę 101.682,00 zł,
- w dniu 25 czerwca 2008 r.: 10.000 akcji za kwotę 88.691,15 zł.
Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna, za pośrednictwem Domu Maklerskiego).
Jednocześnie emitent uzyskał informację, że łączna ilość akcji Noble Bank S.A. posiadanych przez Getin Holding S.A. wynosi 155.899.666.