Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 38/2008

03.07.2008

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 38/2008 Z DNIA 3 LIPCA 2008 R.

Niniejszym raportem Zarząd Noble Bank S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 38/2008 z dnia 3 lipca 2008r. w poniższy sposób:
Było:
"Zarząd Noble Bank S.A. informuje także, iż wartość uruchomionych kredytów w Noble Bank S.A. w czerwcu bieżącego roku wyniosła 252 155 796,93 PLN (czerwiec 2007 – 84 015 430,00 PLN) natomiast w pierwszym półroczu 2008 r. wyniosła 252 155 796,93 PLN."
Powinno być:
"Zarząd Noble Bank S.A. informuje także, iż wartość uruchomionych kredytów w Noble Bank S.A. w czerwcu bieżącego roku wyniosła 252 155 796,93 PLN (czerwiec 2007 - 84 015 430,00 PLN) natomiast w pierwszym półroczu 2008 r. wyniosła 997 176 740,97 PLN."
Korekta wynika z zaistniałej omyłki pisarskiej.
Pozostała treść raportu jest prawidłowa i pozostaje bez zmian.